مصاحبه شغلی و سنجش

مصاحبه شغلی و سنجش انسانها متفاوت از یکدیگر هستند، برخی باهوش، برخی کم هوش، بعضی خونگرم و بعضی خونسردند. عده ای از آنها به پول و عده ای دیگر به…
مشاهده پست

طرح ها و برنامه های روانشناسی صنعتی و سازمانی

طرح ها و برنامه های روانشناسی صنعتی و سازمانی دنیای امروز با سرعت سرسام‏ آوری در گردش است. دورنمای تخصص در هزارة جدید غیرقابل پیش‏ بینی تر از هر زمان…
مشاهده پست

آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان

آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان نقش اصلی هدایت فعالیت های افراد، جهت دستیابی به مهمترین هدف یک سازمان که همان بهره‏ وری بهینه است به عهدة مدیران و رهبران…
مشاهده پست

آسیب شناختی روانی سازمان

آسیب شناختی روانی در سازمان یکی از زمینه های مورد توجه و تأکید رشته های گوناگون روان‏شناسی کاربردی، یعنی ؛ روان‏شناسی صنعتی و سازمانی، روان‏شناسی کار، روان‏شناسی کارکنان و به…
مشاهده پست
مشاهده پست

مشاوره الکترونیکی

مشاوره الکترونیکی در حال حاضر از طریق سایت مرکز مشاوره احیا امکان مشاوره از طریق پست الکترونیکی وجود دارد متقاضیان سوال خود را از طریق میل برای متخصص ارسال کرده…
مشاهده پست
مشاهده پست

مشاوره ی صنعتی سازمانی

مشاوره ی صنعتی سازمانی و مدیریت سرمایه‌های انسانی  رونق بخشیدن به کسب و کار، بدون توجه به زیرساخت‌ها و ساختارهای سازمانی ممکن نبوده و داشتن نگاهی کلان و یکپارچه، برای…
مشاهده پست
رواشناسی سازمانی
مشاهده پست

کارگاه های ویژه سازمان ها

کارگاه های ویژه سازمان ها سازمان ها نهادهایی مؤثر در شکل گیری شخصیت، بالفعل سازی توانمندی ها و استعدادها و شکل دهی به مسیر زندگی اجتماعی افراد جامعه هستند. از…
مشاهده پست