635537429541291961انتشارات

مرکز مشاوره احیا با در اختیار داشتن کادر متخصص اقدام به انتشار محصولاتی از جمله :

الف – بروشور و پنفلت آموزشی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی با موضوعات مختلف در حوزه های کودک، بزرگسال ، زوجین

ب- لوح فشرده موضوعات مختلف آموزشی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی با موضوعات مختلف در حوزه های کودک، بزرگسال ، زوجین

ج – کتابچه و کتاب های تخصصی و عمومی آموزشی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی با موضوعات مختلف در حوزه های کودک، بزرگسال ، زوجین