خدمات روان پزشکی Reviewed by Momizat on . خدمات روان پزشکی  روانپزشک، درمانگری است که از منظر پزشکی روان را بررسی می‌کند. روانپزشکان بر این باورند که در بسیاری از اختلال های روانی و در برخی مشکل های روا خدمات روان پزشکی  روانپزشک، درمانگری است که از منظر پزشکی روان را بررسی می‌کند. روانپزشکان بر این باورند که در بسیاری از اختلال های روانی و در برخی مشکل های روا Rating: 0
You Are Here: Home » دپارتمان درمان » خدمات روان پزشکی

خدمات روان پزشکی

خدمات روان پزشکی 

روانپزشک، درمانگری است که از منظر پزشکی روان را بررسی می‌کند. روانپزشکان بر این باورند که در بسیاری از اختلال های روانی و در برخی مشکل های روانی که اختلال قلمداد نمی‌شوند، سطح کارایی و تعامل های فرد به حدی دچار مشکل می‌شود ،که به کمک گرفتن از دارو‌ها و ایجاد تغییر در فعالیت‌های مغز، نیاز می باشد. به همین دلیل با تجویز دارو و توجه به بیماری های جسمانی و تأثیر آن در روان توجه می‌کند . درمان روانپزشکی، گاهی به صورت مقطعی و برای عبور از یک بحران خاص و موقت، و گاه به صورت بلند مدت و به ویژه برای درمان بیماری‌های روان پریشانه (سایکوتیک) به کار می‌رود . بدیهی است که تعداد جلسه ها و مدت مراجعه فرد به روانپزشک، تابع شدت بیماری، شرایط و نیازهای اوست.

 

مرکز مشاوره احیا در حال حاضر روزهای یکشنبه و سه شنبه امکان ارائه خدمات روانپزشکی  را به متقاضیان دارد.

About The Author

Number of Entries : 13

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top
http://www.20script.ir