دپارتمان سنجش و ارزیابی

در سنجش‌های روان‌شناختی، آزمون‌هایی با هدف تعیین ویژگی‌های هوشی و شخصیتی افراد طرح و اجرا می‌شوند. این آزمون‌ها که با مصاحبه‌های بالینی تایید می‌شوند، به منظور اندازه گیری کمی پدیده‌های روانی و ویژگی‌های فردی انجام شده ، در حیطه‌های مختلف آسیب شناسی روانی ، تحصیلی، شغلی، استخدامی، خودآگاهی، شخصیت‌شناسی، سنجش بهره ی هوشی و… مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

انجام تست های روانشناسی در حوزه های

* تست های تشخیصی ( اضطراب، افسردگی و…)

* تست های هوشی

* تست های شغلی

* تست های تحصیلی

* تست های استعداد

این مرکز در حال حاضر قادر به اجرا تفسیر و تحلیل تست های زیر می باشد

الف) حوزه شخصیت و هویت

 • شخصیت مینه سوتا MMPI-2 – فرم بلند (سنجش بالینی)
 • نئو – NEOPI-R – فرم بلند
 • نئو – NEOPI-R – فرم کوتاه
 • شخصیت ۱۶ عاملی کتل
 • سنخ نماي مايرز- بريگز – MBTI
 • سنجش بالینی و شخصیت مینه سوتا، فرم نوجوان MMPI-A – (سنجش بالینی)
 • شخصیت انیاگرام
 • عزت نفس کوپراسمیت – تجدیدنظر شده
 • تمایزیافتگي
 • آیسنک کودک و نوجوان EPQ-81
 • آیسنک بزرگسالان EPQ-90
 • هوش هیجانی بار – آن EQ-I
 • شخصیت برن رویتر
 • پنج عاملی ذهن آگاهی
 • خصوصیات اخلاقی وودورث
 • شخصیت مینه سوتا MMPI – فرم کوتاه – (سنجش بالینی)

ب) معنوی و مذهبی

 • مقیاس سنجش کیفیت زندگی – معنویت، مذهب و اعتقادات شخصی WHOQOL-SRPB
 • سنجش تعلقات و اعتقادات مذهبی
 • مقیاس جهت گیری مذهبی
 • پرسشنامه خودفراروی

پ) حوزه سلامت و بالینی

 • چند محوری بالینی میلون ۳-MCMI
 • شادکامی آکسفورد
 • طرحواره یانگ – فرم کوتاه
 • مکانیزم های دفاعی
 • هراس اجتماعی SPIN
 • مقیاس وسواس فکری – عملی YBOCS
 • مقیاس تاثیر اختلال وسواس فکری – عملی
 • فهرست اختلال پس از ضربه PCL-S
 • حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر STAI-Y
 • افسردگی، اضطراب، استرس DASS-21
 • افسردگی بک BDI – فرم کوتاه
 • افسردگی بک BDI – فرم بلند
 • اضطراب کتل
 • مقیاس اضطراب همیلتون
 • اضطراب و افسردگی بیماران بستری در بیمارستان HADS
 • سیاهه کمال گرایی هیل
 • بهزیستی روانشناختی ریف

ت) حوزه تحصیلی، شغلی و سازمانی

 • نگرش نسبت به تغییر سازمانی
 • فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن
 • سبک رهبری کلارک
 • فشارزاهای شغلی
 • خلاقیت شغلی
 • تعهد سازمانی آلن و مایر
 • تعهد سازمانی OCQ
 • رشد اجتماعی وایلند
 • رغبت سنج هالند
 • راهنمای نیازهای دانش آموزان
 • آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن MARSI
 • خلاقیت عابدی
 • نوآوری سازمانی برای مدارس

ث) حوزه زوج و خانواده

 • شیوه های فرزندپروری بامریند
 • مقیاس فرزندپروری آرنولد
 • خشونت خانوادگی
 • سنجش تفاهم بین والدین و فرزندان
 • جو عاطفی خانواده

ج) حوزه کودک و نوجوان

 • مقیاس درجه بندی رفتار کانرز – فرم معلم
 • مقیاس درجه بندی رفتار کانرز – فرم والدین
 • اضطراب حالت – صفت کودکان – STAI-C
 • مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان – RCMAS
 • ارزیابی تیک حرکتی، وسواس فکری – عملی و تیک صوتی MOVES
 • سیاهه رفتاری کودک – فرم خود گزارش دهی YSR- برای سن ۱۱ تا ۱۸ سال
 • سیاهه رفتاری کودک – فرم گزارش والدین CBCL – برای سن ۶ تا ۱۸ سال
 • پرسشنامه رفتاری کودکان راتر – تجدید نظر شده
 • سنجش بالینی کودکان پیش دبستانی ۴ تا ۶ سال – KIST
 • آزمون تاییدجویی کودکان CAST
 • فهرست وارسی نشانه های تروما در کودکان TSCC
 • مهارتهای اجتماعی SSI

 

 

لازم به ذکر است اجرای تست های فوق همگی هم به صورت کاغذی و هم الکترونیکی در بستر اینترنت امکان پذیر می باشد لذا امکان اجرای تست به صورت گروهی بر روی تعداد زیادی از متقاضیان امکان پذیر است