مشاوره ی صنعتی سازمانی و مدیریت سرمایه‌های انسانی 

رونق بخشیدن به کسب و کار، بدون توجه به زیرساخت‌ها و ساختارهای سازمانی ممکن نبوده و داشتن نگاهی کلان و یکپارچه، برای تحقق اهداف یک سازمان، ضروری به نظر می‌رسد. هیات مدیره‌ها، مدیران عامل و صاحبان کسب و کار، با کمک مشاوره سازمانی و مدیریت سرمایه‌های انسانی، هدف، چشم انداز، ارزش ها و اهداف سازمانی خود را تدوین می‌کنند. در جریان این مشاوره‌ها، صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی با راهکار‌های فراهم آوردن زیر ساخت منابع انسانی، سازمانی و اطلاعاتی آشنا می‌شوند تا شایسته‌ترین نیروها را برای مشاغل جست و جو کنند و با هدایت و حمایت آنها در مسیر درست، کارآمدی و اثر بخشی نیروها را بالاتر ببرند. تدوین فرآیندها و دستورالعمل‌های ضروری، به صاحبان مشاغل کمک می کند تا خدمات و محصولات با کیفیت تری ارایه دهند، در مورد جایگاه خود در بازار به درستی تصمیم بگیرند، با فروش بیشتر و بهره وری بالاتر کسب و کار خود را به سود بیشتری برسانند و در نهایت سازمانی ماندگار ی سازند.

روانشناسی صنعتی و سازمانی علم مطالعه نحوه رفتار افراد در محیط کار است. انجمن کانادایی روانشناسی صنعتی و سازمانی هدف از فعالیت روانشناسان صنعتی و سازمانی در سازمان را در راستای همراهی و حمایت از سازمان ها چنین بر می شمارد: ۱) مدیریت کارآمدی منابع انسانی، ۲) بررسی علمی رفتار و شناخت انسانی در شغل و ۳) کمک به افراد در سازمان ها تا اهداف کاری شان را دریابند، نارضایتمندی شغلی را کاهش دهند و فشار روانی مربوط به کار را کاهش داد.

در این راستا تیم روانشناسی صنعتی و سازمانی مرکز مشاوره و خدمات رواندرمانی احیا با تلاش و تدوین محتوای تخصصی مفتخر است تا به ارائه خدمات به سازمان های اداری، صنعتی و بانک ها بپردازد. پاره ای از خدمات پیش بینی شده به منظور بهبود عملکرد منابع انسانی سازمان ها، رضایتمندی شغلی کارکنان و ارتقاء بهره وری سازمانی در این بسته عبارتند از:

–         تجزیه و تحلیل شغل کارکنان

–         انتخاب و بکار گماری کارکنان در مشاغل مناسب

–         آموزش متصدیان مشاغل

–         ارزیابی عملکرد شغلی آنان

–         مشاوره شغلی

–           تشکیل پروفایل سلامت روان پرسنل

–           ترسیم پروفایل سلامت روانی سازمان