گروه درمانی 

درمان گروهی با حضور جمعی از مراجعان که به دنبال حل مشکلی مشترک هستند انجام می‌شود. هدف از تشکیل این جلسه ها، بررسی مشکلی خاص و یافتن راهی برای عبور از آن است. حضور درمانگر متخصص در این جمع، باعث می‌شود که جلسه های گروه، از مطرح کردن دردهای مشترک فرا‌تر رود و به درمان اختلال منجر شود. تبادلی که در این جلسه ها میان اعضا صورت می‌گیرد، موثر‌ترین راه برای ایجاد تغییر در نگرش و سبک زندگی مراجعانی است که گروه درمانی را انتخاب کرده‌اند. تعامل این افراد با کسانی که مشکل مشابهی را تجربه می‌کنند و برخوردار شدن از حمایت و توجه گروه و درمانگر، این درمان را از درمان‌های فردی متمایز می‌کند.

گروه درمانی و آموزش گروهی

مرکز مشاوره و خدمات رواندرمانی احیا با هدف درمان فرد در بافت گروه و ایجاد آموزش های گروهی مجموعه خدماتی را پیش بینی نموده و تدارک دیده است که عبارتند از:

–         گروه درمانی انواع اختلال های روانی

–         گروه درمانی به منظور پیشگیری از برگشت افسردگی و اضطراب

–         گروه درمانی خانواده های دارای بیمار روانی

–         گروه درمانی به منظور ارتقای مهارت های زندگی

–         گروه درمانی به منظور ارتقای مهارت های اجتماعی

–         گروه درمانی به منظور ارتقای ارتقاء کیفیت زندگی

–         گروه درمانی به منظور اصلاح و تغییر سبک زندگی

–         گروه درمانی به منظور تحلیل رفتار متقابل (TA) و ارتباطات سالم در خانواده و محیط کار

–         گروه درمانی به منظور راهبرد تن آرامی و مراقبه

–         گروه درمانی به منظور ارتقای شیوه های فرزندپروری

–         گروه درمانی به منظور ارتقای راهبردهای بهبود کیفیت زندگی و  سیر بیماری در بیماری های مزمن چون بیماران قلبی – عروقی، دیابتی و گوارشی