کارگاه های ویژه سازمان ها

رواشناسی سازمانی
کارگاه های ویژه سازمان ها سازمان ها نهادهایی مؤثر در شکل گیری شخصیت، بالفعل سازی توانمندی ها و استعدادها و شکل دهی به مسیر زندگی اجتماعی افراد جامعه هستند. از…
مشاهده پست
کارگاه تخصصی
مشاهده پست

کارگاه های ویژه متخصصین

کارگاه های ویژه متخصصین مرکز مشاوره و خدمات رواندرمانی احیا مفتخر است تا به پشتوانه­ ی اساتید مجرب در حوزه بهداشت روان و کارآزمایی بالینی گامی در راستای ارتقاء سطح…
مشاهده پست