دپارتمان سنجش و ارزیابی

دپارتمان سنجش و ارزیابی در سنجش‌های روان‌شناختی، آزمون‌هایی با هدف تعیین ویژگی‌های هوشی و شخصیتی افراد طرح و اجرا می‌شوند. این آزمون‌ها که با مصاحبه‌های بالینی تایید می‌شوند، به منظور اندازه…
مشاهده پست