You Are Here: Home » دپارتمان درمان

گروه درمانی

گروه درمانی  درمان گروهی با حضور جمعی از مراجعان که به دنبال حل مشکلی مشترک هستند انجام می‌شود. هدف از تشکیل این جلسه ها، بررسی مشکلی خاص و یافتن راهی برای عبور از آن است. حضور درمانگر متخصص در این جمع، باعث می‌شود که جلسه های گروه، از مطرح کردن دردهای مشترک فرا‌تر رود و به درمان اختلال منجر شود. تبادلی که در این جلسه ها میان اعضا صورت می‌گیرد، موثر‌ترین راه برای ایجاد تغییر در نگرش و سبک زندگی مراجعانی است ...

Read more

خدمات روان پزشکی

خدمات روان پزشکی  روانپزشک، درمانگری است که از منظر پزشکی روان را بررسی می‌کند. روانپزشکان بر این باورند که در بسیاری از اختلال های روانی و در برخی مشکل های روانی که اختلال قلمداد نمی‌شوند، سطح کارایی و تعامل های فرد به حدی دچار مشکل می‌شود ،که به کمک گرفتن از دارو‌ها و ایجاد تغییر در فعالیت‌های مغز، نیاز می باشد. به همین دلیل با تجویز دارو و توجه به بیماری های جسمانی و تأثیر آن در روان توجه می‌کند . درمان ...

Read more

مشاوره ی صنعتی سازمانی

مشاوره ی صنعتی سازمانی و مدیریت سرمایه‌های انسانی  رونق بخشیدن به کسب و کار، بدون توجه به زیرساخت‌ها و ساختارهای سازمانی ممکن نبوده و داشتن نگاهی کلان و یکپارچه، برای تحقق اهداف یک سازمان، ضروری به نظر می‌رسد. هیات مدیره‌ها، مدیران عامل و صاحبان کسب و کار، با کمک مشاوره سازمانی و مدیریت سرمایه‌های انسانی، هدف، چشم انداز، ارزش ها و اهداف سازمانی خود را تدوین می‌کنند. در جریان این مشاوره‌ها، صاحبان صنایع و بن ...

Read more

مرکز پژوهش و درمان اتیسم

مرکز پژوهش و درمان اتیسم مرکز مشاوره احیا با همکاری و عقد قرار داد انحصاری با مرکز پژوهش و درمان اتیسم اقدام به ارائه خدمات فوق تخصصی در حوزه آموزش ، نگهداری، درمان و پژوهش کودکان طیف اتیسم نموده است . این خدمات بعضا برای عموم قابل دسترس نبوده و تنها از طریق مرکز مشاوره احیا قابل ارائه به متقاضیان خواهد بود   ...

Read more

دپارتمان بزرگسال: مشاوره و روان درمانی بزرگسال

دپارتمان بزرگسال: مشاوره و رواندرمانی بزرگسال پاره ای از خدمات مشاوره و رواندرمانی ارائه شده در مرکز مشاوره و رواندرمانی احیا برای بزرگسالان عبارتند از: تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی (ترس های مرضی، اضطراب فراگیر، اضطراب اجتماعی، اضطراب امتحان و غیره) تشخیص و درمان اختلال وسواس تشخیص و درمان اختلالات خلقی(افسردگی، افسرده خویی، دوقطبی و غیره) تشخیص و درمان اختلالات خواب (بیخوابی – بد خوابی – پر خوابی – کابوس ...

Read more

دپارتمان خانواده

دپارتمان خانواده : مشاوره خانواده و خانواده درمانی اگرچه در زوج درمانی، درمان تنها با حضور زوج و درمانگر انجام می‌شود، اما خانواده درمانی، پا را کمی فرا‌تر می‌گذارد و به حل تعارض‌ها و چالش‌هایی که اعضای یک خانواده با آن روبرو هستند، می‌پردازد. مشاوران در درمان بر این باورند که درگیر شدن یکی از اعضای خانواده با یک مشکل، کافیست تا همه ی اعضای خانواده را تحت تاثیر قرار دهد و زمینه ساز یک بحران جمعی شود. در جلس ...

Read more

دپارتمان کودک

دپارتمان کودک کودکان در مقابل فشارهای زندگی واکنش‌هایی نسبتا سریع و شدید نشان می‌دهند؛ تاجایی که بسیاری اوقات هر رفتار غیرعادی کودک را می‌توان به عنوان واکنشی نسبت به شرایطی که در اطراف اوست در نظر گرفت. آشفتگی‌ها، اختلال‌های رشدی و سوءرفتار در کودکان اگر در زمان مناسب مورد توجه قرار نگیرد، احتمال ناکامی و ناسازگاری او را در آینده افزایش می‌دهد. روان‌شناسی کودک با هدف پیشگیری از این ناهنجاری‌ها و یا درمان ا ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top
http://www.20script.ir