مشاهده پست

مشاوره ی صنعتی سازمانی

مشاوره ی صنعتی سازمانی و مدیریت سرمایه‌های انسانی  رونق بخشیدن به کسب و کار، بدون توجه به زیرساخت‌ها و ساختارهای سازمانی ممکن نبوده و داشتن نگاهی کلان و یکپارچه، برای…
مشاهده پست
مشاهده پست

دپارتمان بزرگسال: مشاوره و روان درمانی بزرگسال

دپارتمان بزرگسال: مشاوره و رواندرمانی بزرگسال پاره ای از خدمات مشاوره و رواندرمانی ارائه شده در مرکز مشاوره و رواندرمانی احیا برای بزرگسالان عبارتند از: تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی…
مشاهده پست
مشاهده پست

دپارتمان خانواده

دپارتمان خانواده : مشاوره خانواده و خانواده درمانی اگرچه در زوج درمانی، درمان تنها با حضور زوج و درمانگر انجام می‌شود، اما خانواده درمانی، پا را کمی فرا‌تر می‌گذارد و به…
مشاهده پست
مشاهده پست

دپارتمان کودک

دپارتمان کودک کودکان در مقابل فشارهای زندگی واکنش‌هایی نسبتا سریع و شدید نشان می‌دهند؛ تاجایی که بسیاری اوقات هر رفتار غیرعادی کودک را می‌توان به عنوان واکنشی نسبت به شرایطی…
مشاهده پست